Marking five years of operation, Áo Dài Canada aims to develop, preserve and honor the arts and culture of Vietnamese Canadians, and at the same time, raise awareness against human trafficking. Áo Dài Canada has been achieving many memorable successes.

To bring the image of Ao Dai and the beauty of culture and traditions of the Vietnamese people closer to the world, Áo Dài Canada was fortunate to successfully organize many activities and receive a lot of responses from the attendees. :

– Taste of Vietnam 2019 – with the theme honoring 54 Vietnamese ethnic groups, is a Vietnamese cultural festival held in Toronto, Canada, bringing together more than 250 volunteers participating in many different fields with more than 18000 participants. attend. The program has brought the beauty of the Vietnamese people, spread the cultural identity to international friends, and contributed to preserving the national tradition.

In addition, ADC also conducts Gala Night every year with many artistic performances imbued with unique cultural identities such as folk songs, court music, etc. The program has also received the participation of many people and other partners in Canada.

– Besides, Áo Dài Canada also organizes online activities such as photo contests with Ao Dai to honor the beauty of people through Vietnamese Ao Dai. The contest is also an opportunity to meet and interact with all of the overseas Vietnamese community. Moreover, the contest is also a voice contributing to raising awareness of the community and ourselves about combating human trafficking and child abuse.

After five years with many thought activities that have been organized and are being held, with the spirit of charity and the goal of spreading the beauty of traditional culture to the world, Áo Dài Canada hopes not only to continue to receive support from a large number of overseas Vietnamese but also with the participation of many volunteers from different countries.

CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA ÁO DÀI CANADA

Đánh dấu 5 năm hoạt động, Áo dài Canada với mục tiêu phát triển, bảo tồn và tôn vinh nghệ thuật, văn hóa của người Canada gốc Việt, đồng thời nâng cao nhận thức chống lại nạn buôn người đã và đang đạt được nhiều thành công đáng nhớ.

Để hình ảnh Áo Dài và nét đẹp văn hoá, truyền thống của người Việt nam đến gần hơn với bạn bè thế giới, Áo Dài Canada đã may mắn tổ chức thành công nhiều hoạt động và nhận được nhiều sự hưởng ứng của người tham dự:

– Taste of Vietnam 2019 – với chủ đề tôn vinh 54 dân tộc Việt Nam là ngày hội văn hoá Việt Nam được tổ chức tại Toronto Canada quy tựu hơn 250 thiện nguyện viên tham gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau với hơn 18000 người tham dự. Chương trình đã mang đến những vẻ đẹp của người Việt Nam, lan toả bản sắc văn hoá đến với bạn bè quốc tế và góp phần gìn giữ truyền thống dân tộc.

– Ngoài ra, ADC còn thực hiện Gala Night mỗi năm với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa đặc sắc như dân ca, nhã nhạc cung đùng..và chương trình cũng đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều đối tượng tác khác tại Canada.

– Bên cạnh đó, Áo dài Canada còn tổ chức hoạt các hoạt động online như cuộc thi ảnh cùng Áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người qua tà áo dài Việt Nam. Cuộc thi còn là cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với tất cả cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Hơn nữa, cuộc thi còn là tiếng nói góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và chính chúng ta về việc chống lại nạn buôn người và xâm phạm trẻ em.

Trải qua 5 năm với nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩ đã và đang được tổ chức, với tinh thần thiện nguyện và mục tiêu là lan toả vẻ đẹp văn truyền thống dân tộc đến Quốc tế, Áo Dài Canada hy vọng không chỉ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con người Việt ở hải ngoại mà còn có sự tham gia của rất nhiều thiện nguyện viên đến từ các quốc gia khác nhau.